by Intelligent and Green Technologies
                                       

                                                                                        
 
A gazdasági és környezeti szempontokat együtt érvényesítő ökohatékony gazdálkodás szemlélete az innovatív vállalatok, intézmények irányításában és működésében érvényesül.

Az optimalizált növekedést azok az innovációs projektek segítik, melyek
  • jól illeszkednek a szervezet profiljához
  • a fejlesztési stratégiát szolgálják
  • az üzemelés, fenntartás erőforrás-hatékonyságát növelik
  • a szervezet versenyképességét és kiválóságát erősítik
  • az élhető környezetet támogatják
  • a tudásbázist szélesítik, mélyítik.


 
A CoSignum célja, hogy a tudásmenedzsment, az üzletfejlesztés, a projektgenerálás területén olyan szolgáltatásokat, megoldásokat kínáljon, amely a gazdasági és környezeti előnyöket egyaránt biztosítja partnereinek.

Mindennek része az ötlettől a megvalósításig terjedő projektmenedzsment, az intézmény- és üzletfejlesztési stratégiák megalapozása, illetve az erőforrások optimális tervezése.           
                
           
A CoSignum alapítói 2009-ben a központi igazgatási, a helyi önkormányzati és a vállalati kompetenciákra építve, az energia, az informatika, a közlekedés és a környezetgazdálkodás innovációját helyezték fókuszba.