by Intelligent and Green Technologies
                                       

                                                                                        
 
Solutions for knowledge management.

                                 
                      
   INNOVÁCIÓS TUDÁSMENEDZSMENT
az erőforrás hatékonyság szolgálatában 
 • Szervezeti hatékonyságot növelő projektötletek kidolgozása, szakmai koncepciók, üzleti modellek kialakítása, core business területek innovatív háttértámogatása.
 • Ökohatékony Nemzetgazdaság hazai programgazdájaként párbeszéd elősegítése, a gazdálkodást ösztönző, egyben a környezetnek is előnyös szabályozások, eljárások, technológiák térnyeréséért.
 • #ZÖLD TECHNOLÓGIA# platform révén az ipar és az oktatás szinergiáját támogató programok megvalósítása a szakképzés és felnőttképzés területén. 
 • EU és nemzetközi projektek kidolgozásában és megvalósításában szerepvállalás. 
 • EU-s pályázatok megalapozása, pályázatírás, lebonyolítás települési önkormányzatok, vállalatok, közintézmények és civil szervezetek számára. 
 • Szektorelemzés, piackutatás, üzleti modellek kialakítása.
 • Települési és szervezeti tudásmenedzsment, tudásgazdálkodási folyamatok bevezetésének, alkalmazásának megalapozása, támogatása
 • Smart City és intelligens hálózatok fejlesztését támogató projektek.
KÖZÖSSÉGI ÉS KÜLKAPCSOLATOK
társadalmi és gazdasági előnyök
 • Vállalatok számára új típusú, gazdálkodás-orientált és folyamatában fenntartható társadalmi felelősség megjelenítése, vállalkozói-civil projektek és issue management.
 • Vállalati és közintézményi szervezet-fejlesztési stratégiáját, üzletpolitikát támogató CSR projektek.
 • Európai projektek, Európán kívüli, különösen kínai és indiai gazdasági kapcsolatfejlesztési programok a reális üzleti tervezés, illetve külkereskedelmi ügyletek elősegítésére.
INTELLIGENS ENERGIARACIONALIZÁLÁS
üzemi/működési költség csökkentése
 • Vállalatok és intézmények számára ISO 50001 alapú energia menedzsment rendszer (energiavételezés, számla monitoring, veszteségmérés, beavatkozás) támogatása.
 • Intelligens energiagazdálkodás, energiahatékonysági felmérések, auditok. 
 • Megújuló energiaforrás használatára épülő energiahatékonysági projektek.
 • Műszaki és pénzügyi megvalósíthatósági elemzések (napenergia, e-mobilitás)